Petitie

Oproep - Inschrijving - Petitie - Praktisch - Steden - Ondertekenaars - Inhoud

Geen geld voor oorlog in Irak of elders.
Meer geld voor onderwijs en het welzijn van het kind.

Wij verzetten ons tegen de oorlog Made in USA  tegen Irak en andere landen. Oorlogen met als enige doel zich nieuwe grondstoffen toe te eigenen en de wereld rijkdommen naar zich toe te trekken. Om hun veroveringsoorlogen te kunnen voeren hebben de Verenigde Staten hun militaire budgetten steeds verder opgetrokken ten koste van het geheel van de openbare sector waaronder die van het onderwijs.  

We verzetten ons tegen dezelfde politiek van de Europese regeringen om te besparen op de rug van het  onderwijs en het welzijn van het kind, om haar Europees leger te kunnen uitbouwen. We zijn ervan overtuigd dat deze politiek onvermijdelijk negatieve gevolgen zal hebben op de lichamelijke -en geestelijke ontwikkeling van onze kinderen. We hebben er allesbehalve behoefte aan om binnenkort in een Amerikaanse situatie te verkeren waarbij de staat zich volledig ontdoet van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van die sectoren die belangrijk zijn voor onze toekomstige generaties.

De enige bescherming die we vandaag van Europa nodig hebben is deze van de verdediging van onze sociale verworvenheden. Een Europees leger zal de belangen van de Europese multinationals verdedigen, niet die van ons. De uitbouw van een Europees leger zal de duizenden ontslagen van vandaag en morgen niet voorkomen en oplossen, ook die in het onderwijs niet.  

Wij vragen dat de budgetten voor het onderwijs zullen vastgelegd worden volgens de behoeften van de jeugd. Een budget dat als doel moet hebben een onderwijs van kwaliteit uit te bouwen, dat rekening houdt met de integrale, cognitieve, psychische en lichamelijke ontwikkeling van ieder kind.

Teken de petitie versie voor volwassenen

        
          Naam: 

   
    
E-mail: 
         
Adres:  
Organisatie: