Open brief aan Jacques Rogue, voorzitter van het IOC

Ook hypocrisie kent grenzen. Wat blijft er nog over van de ethische waarden en van de solidariteit tussen de volkeren die uw instelling sinds baron de Coubertin in1896 altijd heeft gepromoot?

De barbaren staan voor de poorten van Irak, duizenden mensen worden daar de komende weken en maanden afgeslacht, maar u doet alsof uw neus bloedt. Geen geluid, geen woord, niet de minste verklaring, maar absolute stilte.

Sportlui zijn geen ras apart: ze leven en ademen als iedereen, ze beleven ook al wat er in België en in de wereld gebeurt zoals iedereen. Ook zij zijn begaan met de Palestijnse kwestie en de oorlog in Irak raakt hen evenzeer als andere mensen.

Het ‘low profile’ dat u in deze kwesties weloverwogen volhoudt dient uw Amerikaanse sponsors en uw instelling, die al sinds jaren onder economisch controle staat. In de loop der jaren hebben de olympische idealen van het IOC het moeten afleggen tegen plundering, bedrog en business. De Derde Wereld heeft nooit van uw gunsten mogen genieten. Geen enkel derdewereldland heeft ooit Olympische Spelen mogen organiseren. Nochtans is de jeugd van de hele wereld en vooral van de Derde Wereld, een beetje uw handelsmerk. Misprijs hen niet, want ze zouden zich wel eens tegen u kunnen keren.

De jeugd van Irak heeft uw steun nodig. Het embargo doodt tussen de vijf en zesduizend kinderen per maand, al elf jaar lang. In die elf jaar zijn er tweemaal Olympische Spelen georganiseerd en die van 2004 in Athene zullen waarschijnlijk plaatsvinden op een moment dat Irak een verwoest land is. Waar wacht u op om te reageren? Sinds 1991 gaat er geen dag voorbij zonder dat de VS en Groot-Brittannië ergens een doelwit bombarderen om het volk te intimideren. Dat konden we zelf onlangs vaststellen tijdens onze deelname aan een vredesloop in Bagdad.

Irak is een ontwikkeld land, het ontbreekt er niet aan sportinfrastructuur en aan kampioenen zoals de gewichtheffer Ali Gayard. Een jeugd die in alle sectoren gereedstaat om haar talenten te ontwikkelen, ook in de sport, staat op het punt te worden afgemaakt voor olie.

Mijnheer Rogge, gebruik uw nieuw voorzitterschap, kom in actie nu er nog tijd is, u hebt daarvoor de mogelijkheden. Gebruik uw tribune om de vrede te verdedigen. Zoniet zal de geschiedenis over u oordelen.

Sportlui van de hele wereld, verenig u tegen het onrecht, dat is uw eerste plicht.

Carlos Perez.