12-02-03   Om klokslag 9h50 ging de brandalarmbel in het college in Menen af

Vandaag woensdag 12 februari om klokslag 9h50 ging de brand alarmbel in het college in Menen af. De schrijvende pers en WTV waren aanwezig maar zagen zoals de leerlingen geen vuur of rookontwikkeling. Neen we zagen leerlingen van School zonder Racisme en werkgroep socio-cultuur een actie voeren tegen de komende oorlog in Irak. Niemand wist van iets, zelf leerkracht Guido die normaal alles weet als er iets gebeurd in zijn school. Sommige stonden er in t-shirt rechtstreeks vanuit de sportles.

De leerlingen brachten een toneeltje.Niet zomaar een toneeltje maar een levende getuigenis van wat jongeren en kinderen zullen moeten ondergaan wanneer Bush en zijn bondgenoten de oorlog beginnen in Irak. We waren getuige van de invasie van de United States of Agression de vele burgerslachtoffers Intussen vertelden Alex en Elena (van School Zonder Racisme Menen) hun bericht aan de leerlingen en aan de bevolking:

Enkele fragmenten: Binnenkort zullen de Iraakse burgers ook een alarm horen. Op dat moment zal alles wat we hier zien werkelijk gebeuren. We zitten hier veilig achter de schoolbanken maar we mogen niet vergeten wat er zal gebeuren met de Iraakse kinderen vandaag en morgen

Wij horen enkel de meningen van machthebbers over de komende oorlogmaar wij hebben ook onze meningwij hebben ook belangrijke cijfers die tellen! De aanval op Irak zal 500.000 slachtoffers maken, bijna 1 milj. Irakezen op de vlucht doen slaan en meer dan 3 milj op de rand van de hongersnoodUnited States of Agression bezit 45% van alle militaire uitgeven op wereldschaal De kostprijsvoor de oorlog zal 90 miljard EUR zijn volgens de voorspellingen We mogen niet vergeten dat United States of Agression al meer dan 12 jaar Irak in zijn greep houdt: een embargo op de invoer van schoolmateriaal, geneesmiddelen, machines, Dat heeft intussen 1 milj Irakese kinderen het leven gekost

Wij kunnen met zekerheid zeggen dat we voor de vrede zijn en tegen deoorlog!! En dat oorlog enkel de denkwijze is van de regering in de VS, GB, Australi, Canada, Nederland en tal van andere EU landen Al hebben wij als minderjarige geen inspraak in de politiek, toch willen wij onze stem laten horen!! Wij moeten blijven strijden voor de vrede!!

Daarom roepen wij op:
* Kom me zaterdag naar Brussel naar de betoging
* Koop de sticker van www.stopusa.be : geen oorlog om olie
* Verzamelen we voor Carline Vanhie (WVL) potloden in. Potloden invoeren is strikt gelimiteerd in Irak, volgens het oil-for-food programa (info:
www.irak.be) omdat de VS denkt dat ze er bommen zouden van maken Carline gaat mee met Fire Gym naar Bagdad. Firegym (www.firegym.be) en School zonder Racisme gaan er lopen voor de vrede in Bagdad
* We zullen affiches uithangen met meer info over Irak en de acties..

We hopen dat jullie zoals ons solidair zijn met het Irakese volk.
De actie werd afgesloten met een applaus door de leerlingen en de
leerkrachten

Nog enkele reacties van leerlingen en de directeur:

Tom 3de Wetenschap: Goed dat we zon actie hebben Ja, we hebben ergeregeld over in de lessen over de komende oorlog. Ik wil geen oorlog

Ilse 3de Wetenschap: Goede actie. Ja, ik ga vermoedelijk zaterdag terug
naar Brussel. De laatste betoging van stopsa zijn we geweest met onze Chiro van Geluwe. Goed dat ze er ons blijven op attent maken dat er nog betogingen zijn

Enkele leerlingen 6de Wetenschap- Wiskunde: Over de oorlog praten wegeregeld in de lessen godsdienst en Nederlands de actie is goed maarmeningen mogen niet opgedrongen worden.. We zij tegen de oorlog maar indien
ze massa vernietigingswapens vinden moet er iets gedaan worden, een oorlog kan dan wel gerechtvaardigd worden volgens sommigen

Iemand anders had niet echt een mening Irak ligt nogal ver. Toen ik haar vertelde dat het maar 4 uur vliegen is, keken ze raar op, men wist dit niet.

Enkele leerlingen 6de Economie Talen: we zijn tegen de oorlog
Dimitri: we moeten radicaal tegen de oorlog zijnen het Iraakse volk moeten
terzelfde tijd helpen om de didactuur van Saddam omver te werpen indien er massa vernietigingswapens gevonden worden. Daarnaast is zon actie enorm belangrijk voor de bewustwording Dat Irak zo maar geen potloden mag invoeren vind hij ronduit schandalig Daarom zal ik eer zeker verzamelen!

Enkele leerlingen 4de Economie Wiskunde
Ik heb het nieuws gezien gisteren. Voor mij is het duidelijk dat die oorlog niet van ons deur is. De Vs zijn wel heel kwaad op Belgi nu we Frankrijk
steunen in de VN Ook die link dat ze ons bevrijd hebben in WO I vind ik nu niet terzake.

Lobke: Ja daarom ben ik tegen Bush, niet tegen de Amerikanen, hij wil sowieso oorlog.
Leen: oorlog zal enkel burgers treffen daarom zal ik potloden verzamelen en
als ik mag van mijn ouders afkomen zaterdag!

Enkele leerlingen 2de Moderne-Latijn: een overtuigende actie, ze zeggen de waarheid.
Simon: Wij jongeren weten veel beter dan volwassen waar het om gaat. Wij
maken dat niet moeilijk. Stop Bush!
Eline: dat van die potloden dat wist ik nietMijn broer gaat betogen
zaterdag ik hoop dat ik mee mag van mijn ouders.
Simon: Ziet u de waarheid komt toch uit de kindermond?!

De directeur: de leerlingen hadden me gevraagd om een actie te voren. Ik vond het een goed idee om de alarmbel zoal in Irak te laten gaan De werkgroep en de studieleerkracht hebben dit allemaal zelf georganiseerd, de pers verwittigd, zodat het ook voor de leerkrachten een verrassing was.

Een geslaagde actieen zo te horen zijn ze nog dingen van plan Dit past in onze school wat komende week hebben we een Islamavond en een mondiale dag.

Tijdens onze mondiale nacht hebben er reeds tal van leerlingen over Irak gesproken.


Peter Degand (pdegand@hotmail.com)
Dit was een geslaagde actie die heel wat gesprekken zal opleveren! Proficiat

           Inhoud-Contenue