Dag/journée 6   20-02-03    Wat is er democratisch aan de houding van de VS?

Ontmoeting met Dr Hudda Amash, verantwoordelijke in de Baath-partij voor jeugd en onderwijs. 18/2/2003. Aangevuld met elementen uit haar speech voor de vredesconferentie op donderdagNM 20/2/2003.

«Â In het westen wordt verteld dat Saddam Hoessein een dictator is, maar jullie zullen zelf wel zien dat je vrij kunt spreken met alle jongeren van de conferentie. Wij hebben ook een parlement met verkozen volksvertegenwoordigers. Daar worden zeer levendige debatten gehouden, die open zijn voor het publiek. Alle politieke functies berusten op verkiezingen. Niemand wordt aangeduid door hogerhand. Er zijn in ons land 150 kranten, die niet door de regering gepubliceerd worden. En er zijn 110 NGO’s die hun eigen statuten en programma hebben. Deze morgen was er een internetverbinding van een middelbare school met Japanse studenten. En zaterdag is er een gelijkaardige verbinding tussen de universiteit van Bagdad en studenten in Chicago.

Het kan zijn dat ons systeem niet georganiseerd is zoals in het westen. Maar dat betekent niet dat er geen democratie is. Wat is er trouwens democratisch aan de houding van de VS ? 600 jongeren uit de VS hadden zich opgegeven voor deze vredesconferentie, maar ze werden op het laatste moment tegengehouden door hun regering. Sommigen zitten vast in Turkije en Syrië. Is het westerse kiesstelsel het enige criterium voor democratie ? Dan is de democratie wel in grote problemen. Was er een volledig ontwikkelde democratie in de Europese landen tijdens de eerste en de tweede wereldoorlog ? Hoe moeten wij dan de democratie ontwikkelen ? Neem het embargo en de oorlog weg en we zullen de democratie volledig ontwikkelen ».

«Â In het westen zeggen ze dat Irak zijn massavernietigingswapens moet ontmantelen. Irak was volledig ontwapend midden 1993. We hebben de oorlogsschade aan andere landen volledig gecompenseerd. Toch blijven de wapeninspecties doorgaan. Ze inspecteerden zelfs scholen en crčches. Ze inspecteerden de oude universiteit, de duizenden jaren oude Al Mustansiriya-school. Die school is ‘haram’, heilig. Een gewapende soldaat of politie agent mag daar niet binnenkomen. Toch werd daar geďnspecteerd. Ik ben zelf professor biologie, ik geef les aan studenten geneeskunde. Zoals overal in de wereld moeten studenten geneeskunde leren wat de oorzaken zijn van ziektes. Maar in Irak is dat blijkbaar een misdaad. De wapeninspecteurs respecteerden zelfs de examens niet. Terwijl de examens bezig waren, kwamen ze binnenvallen. Alle studenten moesten buitengaan, zodat de wapeninspecteurs onder de steoelen konden kijken of er bommen lagen. Nadat ze (natuurlijk) niets gevonden hadden, mochten de studenten terug binnengaan om hun examens af te maken. Natuurlijk mislukten dat jaar heel veel studenten. En toch hebben we alle inspecties getolereerd ».

«Â In het westen zeggen ze dat Irak banden heeft met het internationaal terrorisme. Maar Irak heeft geen internationale vliegvelden meer, want die zijn gesloten door het embargo. Door hetzelfde embargo en door de economische crisis hebben we ook geen vliegtuigen van betekenis meer. Bovendien wordt Irak sinds de golfoorlog intensief gecontroleerd door satelieten ». Wij hebben echter wel een verband gevonden. Twee van onze gidsen heetten Osama ! !

Dieter vertelt over het complete stilzwijgen van Jaques Rogge rond de kwestie Irak. De Olympische Spelen hebben nochtans altijd een imago hooggehouden van vrede, maar nu laat de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comitee niets van zich horen. Hij reageerde zelfs niet op een brief van Fire Gym. Hij laat zich daarbij ergens ontvallen «Â als de VS winnen ».

Dr Hudda reageert onmiddellijk : «Â Je doet net alsof het een vast gegeven is dat de VS gaan winnen. Irak is goed georganiseerd. Wij zijn Afghanistan niet. Het zou kunnen dat de VS winnen, maar het zal een korte overwinning zijn. Want op langere termijn zal de haat zo groot zijn, dat ze zullen verliezen. Maar als de VS winnen, lopen we allemaal gevaar. Ons regime is van deze tijd, progressief en modern. Als we verliezen, zullen we een opstoot van fundamentalisme meemaken. Heb je de foto van een lachende Osama Bin Laden gezien in de krant ? Ik weet niet meer zeker of het The New York Times of The Washington Post was. Met de nieuwe agressie van de VS ziet hij zijn kans schoon om over de hele wereld jongeren te rekruteren voor het fundamentalisme. Alle soorten fundamentalisme trouwens. Niet alleen islam fundamentalisme. Dan zetten we stappen achteruit. Kijk maar naar Afghanistan ».

Christophe : «Â Het enige dat we het Irakeze volk vragen, is dat ze het hoofd hoog houden. In België hebben we D’Orazio gehad. Hij werd door iedereen verguisd, maar door zijn onverzettelijkheid slaagde hij erin dat zijn fabriek heropend werd. Terwijl andere, veel modernere bedrijven gesloten werden, met alle gevolgen vandien. Dat is wat de werkende bevolking in België nodig hebben ».

Dr Hudda (fel geëmotioneerd, met tranen in de ogen) : «Â Dat zullen we zeker doen ».

Er is ook nog een vraag over de Europese houding (ik weet niet meer wie hem stelde). Dr Hudda : «Â De tijden zijn veranderd sinds de val van de muur en de USSR. In het begin hadden de Europese landen dat niet door. Zij gingen ervan uit dat de VS nog altijd hun geallieerden waren. Het heeft 10 jaar geduurd eer de Europeanen inzagen dat de VS een eigen agenda hadden. Dat verklaart hun twijfelende houding ». Ik heb de indruk dat Dr Hudda toch het imperialistische karakter van Europa onderschat. Hun twijfelende houding wordt eerder verklaard door het feit dat ze dezelfde bedoelingen hebben als de VS, maar de militaire kracht niet hebben om die te verwezenlijken.

Op de conferentie wordt er nog gevraagd waarom er geen eenheid is in de islam-wereld.

Dr Hudda : «Â Ik verwacht dat ook niet. Islam is een godsdienst. De christelijke wereld is ook niet één staat omwille van de godsdienst. Ik verwacht eerder een eenheid van de arabische wereld op basis van de nationaliteit. Zoals Duitsland in de 19e eeuw één staat is geworden ».

Naar aanleiding van dit gesprek en naar aanleiding van de uitzending van de 7e dag van vandaag heb ik de volgende bedenking. Eén van de redenen die de VS opgeeft voor de oorlog, is de dictatuur van Saddam. Maar de VS hebben in hun geschiedenis niet anders gedaan dan dictaturen, nog veel ‘wreder’ dan die van Saddam in het zadel geholpen en gehouden. Wat zouden ze zich nu dik maken om Saddam ? Maar we kunnen hetzelfde zeggen van Europa en België. De journalisten die Jan en Mohamed interviewden, luisterden zelfs niet naar wat ze vertelden. Zo vooringenomen waren ze dat Saddam een dictator was en dat onze reis alleen maar had gediend als propagandastunt voor hem. Yves De Smet van De Morgen deed er nog een schepje bovenop. Heel ‘vaderlijk’ stelde hij dat Jan en Mohamed in hun jeugdig enthousisasme naief waren en niet inzagen dat ze gemanipuleerd waren. Maar waar waren hij en die andere journalisten in de tijd van Mobutu ? Ik heb hen toen niet zo zien of horen tekeer gaan. Nog maar eens bewijs dat de VS en Europa dezelfde bedoelingen hebben. Voor hen is Saddam een misdadiger, omdat hij de olie genationaliseerd heeft, waardoor ze er niet meer naar believen aankunnen. Net zoals Kabila trouwens, die de inkomsten van de bodemrijkdommen van Kongo wilde gebruiken om het land zelf op te bouwen, ipv het op een gouden schoteltje te schenken aan het westen. Dat was dan ook de boodschap van de congolese delegatie op de conferentie. Bij deze een proficiat aan Jan en Mohamed, want ze hadden het niet gemakkelijk en kregen nauwelijks de kans een woord te zeggen.

Milly

           Inhoud-Contenue