Dag/Journée  -3   Fotos/Photos: Récolter du matériel - Materiaal inzamelen


- Ecole de Laeken/school in Laeken(Jan van Ruusbroeck) (14)
- Moskee - Mosqué (3)
- Ujamaa (7
- Bruxelles propre - Proper Brussel (3)

Inhoud-Contenue