Dag  - 5 -  11/2/03 - Verslag bezoek aan Minister Verhofstadt

Vandaag zijn we op audintie geweest bij de eerste minister Verhofstad. We hadden een afspraak om 10u met Mr. Moors, n van zijn kabinetsmedewerkers. Wetstraat 16, het hoofdkwartier van het rebellenlandje Belgie.  We waren een beetje te laat maar dat bleek geen probleem te zijn. De TV ploeg van koppen wou ons voor het binnengaan nog een paar vragen stellen.  We werden binnengelaten in een grote balzaal, met hoge en zwaar gedecoreerde plafonds, bladgoud op de muren. Het was voor ons al een hele eer om hier binnen te mogen. Zoals we afgesproken hadden mochten er 5 mensen onze vredesdelegatie vertegenwoordigen. De pers moest buiten wachten. Mr. Moors had er ons niets van gezegd. Hij wist wat voor vlees hij in de kuip had en wou bij gevoelige vragen geen pottenkijkers. Hij gaf het openlijk toe anders kon er toch niet openlijk gepraat worden. Hij zei dit 2 seconden nadat hij Sadam Houssein als dictator verafschuwd had en dat er geen persvrijheid in Irak is enz enz.

Op onze vraag naar bescherming van de Belgische regering en een repatriering in geval van oorlog werd ontwijkend geantwoord. Verhofstad gaat ervan uit dat er tijdens ons verblijf geen oorlog zal uitbreken. Hij stelde dat de kans zeer klein zal zijn dat er zal moeten over gegaan worden tot repatriering. Maar zelfs indien er oorlog zou uitbreken op het moment dat we in Bagdad zijn zal het onmogelijk zijn om tussen beide te komen. Je kan van ons toch niet vragen dat op moment dat er zware bombardementen bezig zijn dat we tussen komen. Trouwens jullie vertrekken op eigen verantwoordelijkheid. Het is jullie keuze van naar Bagdad te gaan. Jullie delegatie zal door Iraakse regime gebruikt worden als propaganda en steun voor Sadam en dat kunnen wij niet ondersteunen.

Het embargo tegen Irak moet worden opgeheven, daar was iedereen die rond de tafel zat het mee eens.

Dat er elke maand nog steeds 5 6000 kinderen sterven ten gevolge van de blokkade tegen Irak bleek echter geen  reden te zijn voor de regering om de daad bij het woord te voegen. Al jaren zijn we tegen het embargo en het gaat een beetje langzaam dat geef ik toe, maar ja het is niet alleen aan ons om daarover te beslissen Belgie zou zonder problemen het embargo kunnen doorbreken en hulp leveren aan Irak.  Belgie is bereid ten oorlog te trekken in Afganistan zogezegd op zoek naar de verantwoordelijken van de 5000 doden in het World Trade Centre in Amerika, maar om iets te doen aan de 5000 doden in Irak is elke moeite te veel.

De Amerikaanse soldaten in de Antwerpse haven passen wonderlijk goed in de fundamentele vredeslogica van de Belgische regering. Mr. Moors zag hier geen enkel probleem in. Vandaag is de Belgische regering als trouwe Navo bondgenoot bereid om in naam van het de goede verhoudingen de Amerikanen rustig hun wapens in aanslag te laten brengen. Wij vonden dit een rare vredeslogica. Zal Verhofstad morgen in naam van de onderlinge afspraken tussen de Navo partners ook de oorlog aanvaarden? Waar zal hun fundamentele vredeskeuze dan zijn? Als Hans Blicx morgen wapens vindt in Irak moeten we de oorlog dan aanvaarden? Daar gaat het toch niet.  Waar is die vredeskeuze dan?

Toen we dit aan Mr. Moors terugspeelden stak hij een tirade af tegen Sadam Houssein, dat het een dit en een dat was... Mohamed van School Zonder Racisme ging hier direct tegen in. Voor ons gaat het niet over Sadam. Voor ons gaat het over vrede en onderwijs. Het geld dat er gaat gebruikt worden voor de oorlog kan niet gebruikt worden voor het welzijn van de jeugd. Vanessa voegde hieraan toe: heft u dan geen problemen met het feit dat u daar duizende mensen, ouderen en kinderen gaat bombarderen in naam van uw vredeslogica?

Inhoud-Contenue