Dag - 6 -  Mohamed en Lesley: ooggetuigen in Bagdad voor SZR

School Zonder Racisme
Naar Bagdad als ooggetuige

"Hallo, ik ben Mohamed, lid van het vormingsteam van School Zonder Racisme. Van 15 tot 22 februari neem ik deel aan de Peace Race in Bagdad. Ik wil samen met het team van SZR de mensen een duidelijk signaal geven : geen oorlog om olie. De oorlog zal het leven kosten aan duizenden Irakezen. Er worden nu al programma's voorzien voor de duizenden Irakese vluchtelingen die de oorlog zal veroorzaken. De politiek van Bush van de pre-emptive strike, de preventieve aanval, omdat Irak wel eens een bedreiging zou kunnen vormen in de toekomst, maakt brandhout van alle internationale rechtsregels. Als ik terug ben kan ik in je school komen getuigen over de situatie in Irak."

Tijdens de oorlog is ongesensureerde eerste lijnsinformatie essentieel om achter de schermen van de beeldvorming te kijken. Nodig Mohamed uit voor een getuigenis in je klas

internationalpeacerace.jpg (12134 octets)

Oorlog om olie ?

Irak bezit volgens de cijfers van Shell na Saoedi-Arabi de grootste oliereserves van de wereld."Tot 1972 bezaten de V.S. en Groot-Brittanni 3/4 van de aandelen in de Irakese olieproductie. Met de nationalisering van de velden keerde Irak zich naar Franse en Russische maatschappijen voor de nodige fondsen en partenariaat. De V.S. en Groot-Brittanni willen vandaag hun vroegere positie terug verwerven want het is in hun ogen kritisch voor een toekomstige dominantie op de olie industrie. "
James A. Paul, Executive director, Global Policy Forum, Augustus 2002"
"Irak beschikt over enorme olie en gas reserves waar ik zeer graag toegang tot zou hebben... Ik steun de sancties ten volste."
Chevron. CEO Kenneth T. Derr in een speech in 1998 voor de Commonwealth Club van San Francisco.

I-hope-fighting.jpg (14526 octets)

Afbraak democratische rechten 
als gevolg van oorlog

De stigmatisering van de migrantengemeenschap, na 11 september, neemt enorme proporties aan. Terrorisme wordt bijna automatisch gelinkt aan moslims en moslims worden op hun beurt getypeerd als fundamentalisten. In de VS werden Arabische kinderen uit de school gezet omdat ze op de vraag "Ben je pro of anti Taliban ?" geen antwoord konden geven aangezien ze niet wisten wat een Taliban is. Volwassenen werden opgesloten omdat ze verdacht werden van terrorisme vanwege een sticker in het Arabisch op de wagen of een T-shirt met Arabisch schrift. De vredes- en anti-racistische beweging ANSWER in de VS beschrijft hoe na de 11e september meer dan 1000 migranten uit de Arabische wereld werden opgepakt en 6 maanden gesoleerd zonder enig contact met een advocaat of met familie, zonder duidelijke reden van aanhouding.

Copy of newbanner2b.jpg (18714 octets)

Mediamanipulatie

Toen de Amerikanen zich twaalf jaar geleden op hun eerste oorlog tegen Irak voorbereidden, kwam een meisje uit Koeweit, Nayirah, in het Amerikaanse Congres vertellen hoe Irakese militairen bij de bezetting van haar land baby's van de ademhalingsapparatuur afhaalden en lieten sterven. President Bush sr. gebruikte het verhaal om het publiek voor de oorlog te winnen. Hij sprak van `baby's die uit couveuses worden gerukt en als brandhout over de vloer gegooid'. Na de oorlog bleek het verhaal verzonnen en werd duidelijk dat de getuige in het Congres de dochter was van de ambassadeur van Koeweit in de VS.

us-iraq-war21.jpg (15890 octets)

Mail ons, bel ons of schrijf ons : School Zonder Racisme, Cellebroersstraat 37, 1000 Brussel
( +32 2 511.16.36. Fax: +32 2 503.37.40)
www.schoolzonderracisme.be

Inhoud-Contenue